Yuxarı Qarxun kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Yuxarı Qarxun kəndi

Telefon: (+99422)334 61 08

Nemətabad kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Nemətabad kəndi

Telefon: (+99422)335 24 01

Səmədabad kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Səmədabad kəndi

Telefon: (+99422)335 31 55

Nərimanabad kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Nərimanabad kəndi

Telefon: (+99422)335 22 54

Cırdaxan kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Cırdaxan kəndi

Kövər kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Kövər kəndi

Telefon: (+99422)334 11 87

Malbinəsi kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Malbinəsi kəndi

Telefon: (+99422)334 20 29

Qoyunbinəsi kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Qoyunbinəsi kəndi

Telefon: (+99422)334 00 98

Qaraməmmədli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Qaraməmmədli kəndi

Telefon: (+99422)334 30 62

Qaramanlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Qaramanlı kəndi

Telefon: (+99422)334 40 68

Hacımahmudlu kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Hacımahmudlu kəndi

Telefon: (+99422)334 41 34

Nəmərli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Nəmərli kəndi

Rüstəmli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Rüstəmli kəndi

Salahlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Salahlı kəndi

Telefon: (+99422)335 41 50

Balçılı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Balçılı kəndi

Telefon: (+99422)335 60 87