Varvara kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Varvara kəndi

Telefon: (+99422)335 70 22

Havarlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Varvara kəndi

Telefon: (+99422)334 55 65

Gülövşə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Gülövşə kəndi

Telefon: (+99422)334 82 94

Hacıselli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Hacıselli kəndi

Telefon: (+99422)335 36 64

Xanabad kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Xanabad kəndi

Telefon: (+99422)335 02 67

Hürüuşağı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Hürüruşağı kəndi

Telefon: (+99422)334 45 91

Tanrıqulular kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Tanrıqulular kəndi

Telefon: (+99422)335 51 65

Salamabad kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Salamabad kəndi

Telefon: (+99422)335 81 97

Xaldan kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Xaldan kəndi

Telefon: (+99422)335 80 98

Ərəş kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Ərəş kəndi

Telefon: (+99422)335 88 66

Bucaq kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Bucaq kəndi

Telefon: (+99422)335 80-25

Yuxarı Bucaq kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Yuxarı Bucaq kəndi

Telefon: (+99422)335 82 58

Xaldan kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Xaldan kəndi

Telefon: (+99422)335 82 55

Əcəmi kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Əcəmi kəndi

Telefon: (+99422)335 81 23

Ərəbbəsrə kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Ərəbbəsrə kəndi

Telefon: (+99422)335 02 68