İsmayılabad kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu İsmayılabad kəndi

Bünyadabad kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Bünyadabad kəndi

Duzdaq kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Duzdaq qəsəbəsi

Dəlləklər kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Dəlləklər kəndi

Bəydili kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Bəydili kəndi

Ağqıraq kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Ağqıraq kəndi

Marzılı kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Marzılı kəndi

Meyvəli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Meyvəli kəndi