Yevlax Şəhər Təhsil Şöbəsi  1935-ci  ilin fevral ayında Yevlax Rayon Maarif Şöbəsi kimi fəaliyyətə başlamışdır. İlk məktəb 1904-cü ildə Xaldan kəndində açılan ikisinifli ibtidai rus-tatar məktəbi olmuşdur.

          Şəhər Təhsil Şöbədə tabeliyində 57 ümumitəhsil müəssisəsi, o cümlədən 40 tam orta, 8 ümumi orta, 9 ibtidai məktəb və 4 məktəbdənkənar  tərbiyə müəssisəsi fəaliyyət göstərir.