Rayon üzrə məktəblərdə fəaliyyət göstərən təmaül siniflər

Rayon üzrə 5 tam orta məktəbdə  13 təmaül sinifi fəaliiyət göstərir