1 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax şəhəri Nizami pr. 77

Telefon: 022-336-31-06

 

 

2 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax şəhəri H.Əliyev pr. 66 a

Telefon: 022-336-27-85

 

3 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax şəhəri C.Cabbarlı küçəsi 76

Telefon: 022-336-30-72

 

4 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax şəhəri Nəbati  küçəsi 16

Telefon: 022-336-34-45

 

 

5 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax şəhəri Nizami pr. 69

Telefon: 022-336-33-26

 

6 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax şəhəri Çənlibel qəsəbəsi 

             F.Əlizadə küçəsi  1

Telefon: 022-336-24-81

 

 

7 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax şəhəri Nizami pr.133

Telefon: 022-336-72-84

 

8 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax şəhəri C.Cabbarlı küçəsi  31

Telefon: 022-336-38-49

 

 

9 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax şəhəri H.Əliyev pr. 5

Telefon: 022-336-72-85

 

10 №-li tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax şəhəri Bakı pr.2

Telefon: 022-336-33-11

 

 

İrəvanlı qəsəbə tam orta məktəb

Ünvan:  Yevlax rayonu İrəvanlı qəsəbəsi

Telefon:

 

Aran qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Aran qəsəbəsi

Telefon: 022-335-12-47

 

 

Aran qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Aran qəsəbəsi

Telefon: 022-335-14-69

 

Aran qəsəbə 3 nömrəli ümumi  orta məktəb

Ünvan: Yevlax  rayonu Aran qəsəbəsi

Telefon

 

 

Yəldili kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Yəldili kəndi

Telefon: 022-335-13-20

 

Aşağı Qarxun kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Aşağı Qarxun kəndi

Telefon: 022-334-50-81

 

 

Səmədabad  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Səmədabad  kəndi

Telefon: 022-335-31-55

 

Nemətabad  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Nemətabad  kəndi

Telefon: 022-335-24-01

 

 

Yuxarı Qarxun kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Yuxarı Qarxun kəndi

Telefon: 022-334-61-08

 

Nərimanabad  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Nərimanabad  kəndi

Telefon: 022-335-22-54

 

 

Cırdaxan  kənd ümumi  orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Cırdaxan  kəndi

Telefon:

 

Havarlı  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Havarlı  kəndi

Telefon: 022-334-55-65

 

 

Gülövşə  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Gülövşə  kəndi

Telefon: 022-334-82-94

 

Hacıselli  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Hacıselli  kəndi

Telefon: 022-334-36-64

 

 

 

Xanabad  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Xanabad  kəndi

Telefon: 022-335-02-67

 

Hürüuşağı  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Hürüuşağı  kəndi

Telefon: 022-334-45-91

 

 

Tanrıqulular  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Tanrıqulular  kəndi

Telefon: 022-335-51-65

 

Salamabad  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Salamabad  kəndi

Telefon: 022-335-81-97

 

 

Qaraoğlan  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Qaraoğlan kəndi

Telefon: 022-334-71-67

 

Xaldan  kənd kompleks  orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Xaldan  kəndi

Telefon: 022-335-80-98

 

 

Ərəş  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Ərəş  kəndi

Telefon: 022-335-88-66

 

Əkşəm  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Əkşəm  kəndi

Telefon: 022-334-82-97

 

 

Kövər  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Kövər   kəndi

Telefon: 022-334-11-87

 

Malbinəsi   kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Malbinəsi  kəndi

Telefon: 022-334-20-29

 

 

Qoyunbinəsi   kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Qoyunbinəsi  kəndi

Telefon: 022-334-00-98

 

Qaraməmmədli  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Qaraməmmədli kəndi

Telefon: 022-334-30-62

 

 

Qaramanlı   kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Qaramanlı  kəndi

Telefon: 022-334-40-68

 

Hacımahmudlu kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Hacımahmudlu kəndi

Telefon: 022-334-41-34

 

 

Nəmərli   kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Nəmərli   kəndi

Telefon:

 

Rüstəmli   kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Rüstəmli  kəndi

Telefon:

 

 

Salahlı  kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Salahlı  kəndi

Telefon: 022-335-41-50

 

Balçılı   kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Balçılı  kəndi

Telefon: 022-335-60-87

 

 

Varvara  kənd tam orta məktəb                   

Ünvan: Yevlax rayonu Varvara  kəndi

Telefon: 022-335-70-22

 

Bucaq  kənd ümumi  orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Bucaq  kəndi

Telefon: 022-335-80-25

 

 

Yuxarı Bucaq  kənd ümumi  orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Yuxarı Bucaq  kəndi

Telefon: 022-335-82-58

 

Xaldan  kənd ümumi  orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Xaldan  kəndi

Telefon: 022-335-82-55

 

 

Əcəmi  kənd ümumi  orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Əcəmi  kəndi

Telefon: 022-335-81-23

 

Ərəbbəsrə  kənd ümumi  orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Ərəbbəsrə  kəndi

Telefon: 022-335-02-68

 

 

Quşçu   kənd ümumi  orta məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Quşçu  kəndi

Telefon: 022-335-81-90

 

İsmayılabad  kənd ibtidai  məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu İsmayılabad  kəndi

Telefon:

 

 

Bünyadabad  kənd ibtidai  məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Bünyadabad  kəndi

Telefon:

 

Duzdaq  kənd ibtidai  məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Duzdaq kəndi

Telefon:

 

 

Ağqıraq  kənd ibtidai  məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Ağqıraq  kəndi

Telefon:

 

Dəlləklər  kənd ibtidai  məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Dəlləklər  kəndi

Telefon:

 

 

Marzılı  kənd ibtidai  məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Marzılı  kəndi

Telefon:

 

Bəydili  kənd ibtidai  məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Bəydili  kəndi

Telefon:

 

 

 

Meyvəli  kənd ibtidai  məktəb

Ünvan: Yevlax rayonu Meyvəli  kəndi

Telefon: