Rayon üzrə məktəblərdə fəaliyyət göstərən təmaül siniflər

Məktəbin adı SİNİF Təmayül siniflərin sayı                                                      Təmayül istiqamətləri (adı)
1 Şəhər 1 nömrəli tam orta məktəb 10 1 Təbiət
11 1 Texniki və təbiət
2 Şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb 10 1 Texniki və Riyaziyyat-iqtisadiyyat
11 1 Texniki və Riyaziyyat-iqtisadiyyat
3 Şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb 10 1 Texniki və təbiət
4 Şəhər 4 nömrəli tam orta məktəb 10 1 Texniki və təbiət
11 1 Texniki və təbiət
5 Şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb 10 1 Texniki və təbiət
11 1 Texniki və Riyaziyyat-iqtisadiyyat
6 Şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb 10 1 Texniki
7 Şəhər 8 nömrəli tam orta məktəb 10 1 Texniki
10 1 Humanitar və Riyaziyyat-iqtisadiyyat
5 Şəhər 9 nömrəli tam orta məktəb 11 1 Humanitar və Riyaziyyat-iqtisadiyyat

Açar sözlər: